Tjänster

BO-JIANG tillfredsställer kunder genom att erbjuda snabbare leverans och högkvalitativa produkter till rimliga priser.

Affärsfilosofi

Affärskoncept: Stabil och Pragmatisk, Positiv och Innovativ, Hållbar Ledning, och Återkopplande Samhälle.

Certifieringar och Patent

Med ackumulerade erfarenheter har BO-JIANG erhållit olika kvalitetscertifieringar och designpatent.