Tjänster

BO-JIANG tillfredsställer kunder genom att erbjuda snabbare leverans och högkvalitativa produkter till rimliga priser.

Affärsfilosofi

Affärskoncept: Stabilt och pragmatiskt, positivt och innovativt, hållbar förvaltning och återkoppling till samhället.

Certifieringar och patent

Med ackumulerade erfarenheter har BO-JIANG erhållit olika kvalitetscertifieringar och designpatent.